Podstawowe Gcody wykorzystywane na maszynach HAAS

Każde z dostępnych sterowników na rynku może interpretować Gcod na różne sposoby. To producent definiuje czy i jak zostaje interpretowany każdy z bloków programu. W tym krótkim opisie funkcji wykorzystywanych na maszynach firmy HAAS, mamy na celu jedynie wprowadzenie użytkownika w zagadnienia związane ze sterowaniem maszyn CNC. Obszerniejsze wyjaśnienie wszystkich komend wykorzystywanych na maszynach ze sterowaniem HAAS można znaleźć na stronie producenta LINK

Funkcje G

G00 -Interpolacja liniowa ruchem szybkim (Ruch szybki)
G01 -Interpolacja liniowa ruchem roboczym (Ruch roboczy)
G02 -Interpolacja kołowa zgodnie z ruchem wskazówek zegara (CW)
G03 -Interpolacja kołowa przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (CCW)
G04 -Postój czasowy
G10 -Przesuniecie offsetu przedmiotu
G28 -Powrót do zera maszynowego
G40 -Wyłączenie kompensacji narzędzia
G41 -Lewa kompensacja narzędzia
G42 -Prawa kompensacja narzędzia
G43 -Długościowa kompensacja narzędzia
G54-G59 -Offset przedmiotu obrabianego (punkt materiałowy)
G73 -Wiercenie z łamaniem wióra
G80 -Odwołanie cyklu
G81 -Wiercenie bez łamania wióra
G83 -Wiercenie z odwiórowaniem
G84 -Gwintowanie
G90 -Współrzędne absolutne
G91 -Współrzędne przyrostowe
G94 -Posuw minutowy
G95 -Posuw obrotowy
G98 -Wysokie przejazdy w cyklu
G99 -Przejazdy w cyklu na płaszczyźnie roboczej
G150 -Frezowanie kieszeni okrągłej

Funkcje M

M00 -Wstrzymanie programu
M01 -Opcjonalne wstrzymanie
M03 -Włączenie prawych obrotów wrzeciona
M04 -Włączenie lewych obrotów wrzeciona
M05 -Zatrzymanie wrzeciona
M06 -Wymiana narzędzia
M08 -Włączenie chłodziwa
M09 -Wyłączenie chłodziwa
M19 -Orientacja kątowa wrzeciona
M30 -Zakończenie programu + reset
M83 -Chłodzenie powietrzem
M84 -Wyłącznie chłodzenia powietrzem
M88 -Chłodziwo przez wrzeciono (opcjonalnie)
M89 -Wyłączenie chłodziwa
M97 -Wywołanie lokalnego podprogramu
M98 -Wywołanie podprogramu
M99 -Powrót z podprogramu do programu głównego